αρχική σελίδα


ιστορικό

Γενικά στοιχεία για την ίδρυση και τις δραστηριότητες των Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας

αρχεία και συλλογές

Αρχεία 16ου - 19ου αιώνα

Διοικητικά

Βενετική Διοίκηση

Regimeto di Cefalonia (Διοίκηση Κεφαλονιάς)
Fortezza di Asso (Διοίκηση Φρουρίου Άσου)
Regimento in visita a Lixuri

Γαλλική Κατοχή

Ρωσοτουρκική Κατοχή

Επτάνησος Πολιτεία

Διοίκηση
Δικαστικά

Βρετανική Κατοχή

Ιόνιο Κράτος

Επαρχείο Κεφαλληνίας - Εγχώριο Συμβούλιο
Εισαγγελέας (Avvocato Fiscale)
Τοπικός Ταμίας (Tesoriere Locale)
Αρχειοφύλαξ (Archivista)
Εκτελεστική Αστυνομία
Υγειονομείο Κεφαλληνίας
Τελωνείο Αργοστολίου
Ταχυδρομείο
Υποθηκοφυλακείο
Υπηρεσίες Εγχωρίου Συμβουλίου

Βασίλειο της Ελλάδος

Ληξιαρχικά

Ναών και Μονών

Αγία Θέκλη - Αφραγιάς Αρακλιού
Βαλεριάνο - Θηράμονας
Κάλαμος Δολιχίου - Κουρουκλάτα
Λακήθρα - Μπρανδιά Ερίσου
Νιοχώρι Ερίσου - Ρίζα
Σαρλάτα - Ψιλιθριά

Πολιτικών Αρχών (Ληξιαρχείο Καραναίας - Σάμης, Ληξιαρχείο Ληξουρίου)

Εκκλησιαστικά

Μητρόπολης
Μονών
Ναών

Αγία Θέκλη - Κουρουπάτα
Λακήθρα- Χαβριάτα

Νοταριακά

Νοτάριοι 16ου, 17ου, 18ου και 19ου αι.

Επαρχία Κραναίας

Κάστρο
Αργοστόλι
Λιβαθώς
Θαλαμιές (Ταλαμιές)
Εικοσιμία
Ομαλά
Ποταμιάνα
Πρόννοι (Αράκλι, Βάλτες, Ελιό, Κορονοί)
Σκάλα

Επαρχία Πάλης

Ληξούρι
ΑΘέρας, Ανωή
Θηνιά
Κατωή
Μεσοχώρια, Παλική, Σκινιάς, Χαβριάτα

Επαρχία Σάμης

Άσος
Έρισος
Πύλαρος
Πυργί
Σάμη

Συμβολαιογράφοι 20ού αι.

Αρχεία 20ού αιώνα (υπό κατασκευή)

Εργαλεία έρευνας

εκδόσεις
Δραστηριότητες
υπηρεσίες προς το κοινό

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη

Επισκέψεις σχολείων

Δανεισμός υλικού

επικαιρότητα
επικοινωνία
χρήσιμες διευθύνσεις
Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

στην Κεφαλονιά... (υπό κατασκευή)

στην Ελλάδα...

στον κόσμο...

γενικές πληροφορίες περί αρχείων
ευρωπαϊκοί φορείς
εθνικά - κρατικά Αρχεία
αρχειακοί - επιστημονικοί φορείς
records management
πρόληψη καταστροφών
ηλεκτρονικά αρχεία
αρχειακή περιγραφή (υπό κατασκευή)
συντήρηση
αρχειακές εταιρείες
πρότυπα
μεγάλες βιβλιοθήκες
αρχειακός εξοπλισμός, προϊόντα κλπ.

χάρτης πλοήγησης