Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Σάμης >> Πυργί

-Δεγαλέτος (Δεφαράνας: λανθασμένα στο ΕΑΑ) Αντώνιος (17ος αι.)
-Χαράκτης Δημήτριος (17ος αι.)
-Αδηλίνης Απόστολος (17ος αι.)
-Χαράκτης Ορλάνδος (17ος αι.)
-Δεγαλέτος Μαρίνος (17ος αι.)
-Χαράκτης Γεώργιος (17ος αι.)
-Κουλούρης Στάβερης Παύλος (18ος αι.)
-Δεγαλέτος Γεράσιμος (18ος αι.)
-Δεγαλέτος Ευστάθιος (18ος αι.)
-Δεγαλέτος Νικόλαος (18ος αι.)
-Κοκόσης Αγγιολής (18ος αι.)
-Τσακαρισιάνος Τζανέτος (18ος αι.)
-Κοκόσης Παύλος (18ος αι.)
-Μέριανος Δονάτος (18ος αι.)
-Τσακαρισιάνος Κων/νος (18ος αι.)
-Χαράκτης ιερέας Νικόλαος (18ος αι.)
-Χαράκτης Παναγής Ανδρέου (19ος αι.)
-Φωκάς Γεράσιμος Αθανασίου (19ος αι.)
-Κοκόσης Δημήτριος Αντωνίου (19ος αι.)
-Μαράτος Αντώνιος Χαραλάμπους (19ος αι.)
-Φωκάς Παναγής Μαρίνου -Τσακαρισιάνο-(19ος αι.)