Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Υποθηκοφυλακείο

-Αλληλογραφία, Εισερχόμενα, 1850-1868
-Αλληλογραφία, Εξερχόμενα, 1842-1850
-Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου, 1842-1850
-Μεταγραφές, 1844-1866
-Ειδικά Υπομνήματα, 1844-1858
-Υποθήκες-Εγγραφές, 1844-1866
-Ειδικά Υπομνήματα Εγγραφών, 1844-1864
-Νομικά έγγραφα, 1853-1866
-Βιβλία εκκαθαρίσεως εγγραφών (notifiche depurate)
-Υπόμνημα Ημερησίων Εισπράξεων Δικαιωμάτων, 1854-1862
-Βιβλία εξαλείψεων υποθηκών, 1846-1862