Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Βενετική Διοίκηση

Περιγραφή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής
Αναλυτική περιγραφή περιεχομένου

Αρχείο Βενετικής Διοίκησης (1500-1797): Φ58, Sentenze Presenti, Libro 2o, φ47, έγγρ. 11-8-1690Regimeto di Cefalonia (Διοίκηση Κεφαλονιάς), 1593-1799
Διοικητικά - Δικαστικά
Οικονομικά
Υγειονομείο (Sanita)
Corte Minore

Περισσότερα...

Fortezza di Asso (Διοίκηση Φρουρίου Άσου), 1596-1797
Διοικητικά - Δικαστικά
Υγειονομείο Άσου
Περισσότερα...

Regimento in visita a Lixuri, 1757-1791
Sentenze assenti, Libro 1757 - presenti, Libro, 1791
Scritture, Filze ετών 1762-1774