Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι.

Επαρχία Κραναίας

Κάστρο
Αργοστόλι
Λιβαθώς
Θαλαμιές (Ταλαμιές)
Εικοσιμία
Ομαλά
Ποταμιάνα
Πρόννοι (Αράκλι, Βάλτες, Ελιό, Κορονοί)
Σκάλα

Επαρχία Πάλης

Ληξούρι
ΑΘέρας, Ανωή
Θηνιά
Κατωή
Μεσοχώρια, Παλική, Σκινιάς, Χαβριάτα

Επαρχία Σάμης

Άσος
Έρισος
Πύλαρος
Πυργί
Σάμη