Εργαλεία έρευνας

Τα ΓΑΚ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διαχείρισης και διάθεσης του αρχειακού υλικού.
Το έργο διαιρείται σε δύο φάσεις:

Η 1η φάση αφορά στην επιλογή του προτύπου κωδικοποίησης αρχειακού υλικού αλλά και των κανόνων περιγραφής που θα ακολουθηθούν, με σκοπό αφενός την χρήση κοινής γλώσσας στην καταγραφή του αρχειακού υλικού και αφετέρου την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους φορείς.
Η 2η φάση σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης του Αρχειακού Υλικού.
Το πρότυπο το οποίο επιλέχθηκε να υιοθετηθεί είναι το Encoded Archival Description (EAD).

Μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ., τα εργαλεία έρευνας θα είναι σταδιακά διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε μορφή pdf.

Αρχείο Βενετικής Διοίκησης

Εξάλλου, στο Αναγνωστήριο των Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσεις από Η/Υ εργαλεία έρευνας για τα πιο κάτω αρχεία:

Kατάλογος-Eυρετήριο Nοταρίων (Συμβολαιογράφων) κατά περιοχές - 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αι, Aργοστόλι 1996.
Συμβολαιογράφοι Σάμης-Aργοστολίου 19ου -20ού αι., Aργοστόλι 2001.
Aρχείο Bενετικής Διοίκησης 1500-1797, Aργοστόλι 2001.
Iόνιο Kράτος, Διοίκηση, Eγχώριο Συμβούλιο 1817-1864, Aργοστόλι 2002.
Iόνιο Kράτος, Διοίκηση, Eισαγγελέας 1817-1864, Aργοστόλι 2001.
Iόνιο Kράτος, Eγχώριο Συμβούλιο, Aρχείο Δημοσίας Eκπαιδεύσεως 1817-1864, Aργοστόλι 1999.
Iόνιο Kράτος, Tελωνείο Aργοστολίου 1817-1865, Aργοστόλι 2001.
Iόνιο Kράτος, Eγχώριο Συμβούλιο, Aρχείο Πολιτικής Aστυνομίας 1817-1864, Aργοστόλι 2002.
Kατάλογος Mητρώων Aρρένων και Δημοτολογίων 1834-1971, Aργοστόλι 2002.