Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Εκκλησιαστικά >> Μητρόπολης

-Παΐσιος Χοϊδάς (1663-1684), λυτά 1677
-Τιμόθεος Β΄Τυπάλδος (1684-1718), λυτά 1702-1717
-Σεραφείμ (Σωφρόνιος) Άννινος (1732-1745), Αποφάσεις 1733-1740
-Αβράμιος Μελισηνός (1745-1759), Επιστολές 1747-1759
-Σωφρόνιος Γ΄ Κουτούβαλης (1759-1782), Επιστολές, Αναφορές, Αποφάσεις 1762-1780
-Γεράσιμος Β΄Κλαδάς (1782-783), Επιστολές 1782-1783
-Ιωαννίκιος Άννινος (1783-1817), Επιστολές, Αποφάσεις 1783-1817
-Αγαθάγγελος Τυπάλδος Κοζάκης, (Τοποτηρητής 1818-1821), Επιστολές 1818-1821
-Παναγής (Παΐσιος) Μακρής (ως Τοποτηρητής 1821-1824), Επιστολές 1822-1824 και ως Μητροπολίτης Παρθένιος (1824-1842), Επιστολές, Υπηρεσιακά έγγραφα Πολιτικών Αρχών, Αφορισμοί, 1824-1842
-Σπυρίδων Α΄Κοντομίχαλος (1842-1873), Επιστολές, Υπηρεσιακά έγγραφα, Αποφάσεις, Αφορισμοί, 1842-1872