Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Επαρχείο κεφαλληνίας - Εγχώριο Συμβούλιο

Τοποτηρητής
-Διαταγές-προκηρύξεις, 1815-1860
-Αλληλογραφία Εξωτερική Τοποτηρητή, 1817-1820

Έπαρχος
-Αλληλογραφία Εξωτερική Επάρχου, 1818-1865
-Αλληλογραφία Εσωτερική Επάρχου, 1819-1865
-Πρακτικά Επάρχου, 1818-1865
-Πρακτικά διάφορα, 1817-1855
-Εγγυήσεις-Ναυτιλιακά, 1828-1850
-Προεστώτες-περιφερειακοί αξιωματούχοι, 1844-1866
-Σταφιδόκαρπος, 1815-1864
-Χαρτοσημασμένος Χάρτης, 1835-1861
-Φιλανθρωπικά Καταστήματα,1828-1863
-Σημειώσεις-εγγραφές (notifiche), 1800-1841
-Επίσημα έγγραφα Γερουσίας, 1819-1864
-Πράξεις Κοινοβουλίου-Κυβερνήσεως, 1828-1857
-Κοινοποιήσεις-διαταγές, 1818-1865
-Επίσημα έγγραφα αξιωματούχων-αρχών, 1827-1864
-Αναφορές-υπομνήματα, 1815-1857
-Έγγραφα διάφορα, 1818-1852
-Ικετήρια έγγραφα-υπομνήματα, 1818-1857
-Συλλογές εγγράφων, 1858-1865
-Συγκλητικοί-Εκλογικά, 1803-1864
-Έγγραφα σημειώσεων (comparse notifiche), 1834-1841
-Αντίγραφα ευρετηρίων νοταριακών πράξεων, 1825-1866
-Αρχιτεκτονικά Ιονίου Κράτους 1818-1864

Εγχώριο Συμβούλιο
-Πρακτικά Εγχωρίου Συμβουλίου, 1818-1866
-Αλληλογραφία- Συνεδριάσεις, 1848-1865

Περιοχικά Συμβούλια
-Ερίσου, Αλληλογραφία-Πρακτικά, 1850-1866
-Σάμης, Αλληλογραφία-Πρακτικά, 1850-1866
-Πάλλης, Αλληλογραφία-Πρακτικά, 1850-1865