Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος

Επαρχείο Κεφαλληνίας - Εγχώριο Συμβούλιο, 1815-1866 Περισσότερα...

Εισαγγελέας (Avvocato Fiscale), 1819-1865 Περισσότερα...

Τοπικός Ταμίας (Tesoriere Locale), αταξινόμητο

Αρχειοφύλαξ (Archivista), αταξινόμητο

Εκτελεστική Αστυνομία, 1818-1866 Περισσότερα...

Υγειονομείο Κεφαλληνίας, 1817-1865 Περισσότερα...

Τελωνείο Αργοστολίου, 1817-1848 Περισσότερα...

Ταχυδρομείο, αταξινόμητο

Υποθηκοφυλακείο, 1842-1866 Περισσότερα...

Υπηρεσίες Εγχωρίου Συμβουλίου, 1818-1867 Περισσότερα...