Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Τελωνείο Αργοστολίου

-Άδειες απόπλου, 1839-1840
-Άδειες ναυσιπλοΐας βαρκών, 1835-1847
-Άδειες εξόδου εμπορευμάτων από το Λοιμοκαθαρτήριο, 1835-1838
-Άδειες φόρτωσης σταφιδόκαρπου, 1838-1848
-Αναφορές του Διευθυντή του Λοιμοκαθαρτηρίου, 1823-1828
-Δηλώσεις εισαγωγών, 1819-1847
-Δηλώσεις εξαγωγών, 1827-1846
-Δηλώσεις ειδών μη υποκειμένων σε δασμούς, 1819-1824
-Εισαγωγές-Εξαγωγές, 1817-1847
-Ημερολόγια Εισπράξεων Τελωνείου, 1821-1847
-Εισπράξεις του ατελολιμένα, 1835
-Έσοδα Τελωνείου, 1835-1852
-Δασμοί, 1821-1848
-Πληρωμές υπαλλήλων Τελωνείου, 1819-1820
-Αγορές-Πωλήσεις, 1824-1848