Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Σάμης >> Πύλαρος

-Κίντικας ιερέας Ευστάθιος (16ος αι.)
-Λεκατσάς Βινιέρης (17ος αι.)
-Μαρκέτος Γιακουμής (17ος αι.)
-Λογαράς Χριστόδουλος (17ος αι.)
-Μακρής Σπυρίδων (17ος αι.)
-Θωμάς Γεώργιος (17ος αι.)
-Μακρής ιερέας Νικόλαος (17ος αι.)
-Μακρής Αντώνης (17ος αι.)
-Φερεντίνος Στέφανος (17ος αι.)
-Δεπούντης Ζήσιμος (18ος αι.)
-Μακρής Τζόρτζης (18ος αι.)
-Μαρκέτος Λεονάρδος (18ος αι.)
-Μπεκατόρος Μαρίνος (18ος αι.)
-Κουρβισιάνος ιερέας Παναγής (18ος αι.)
-Καρούσος Πέτρος (18ος αι.)
-Διβάρης Ευστάθιος (18ος αι.)
-Μακρής Νικόλαος (18ος αι.)
-Καρούσος Γρηγόριος (18ος αι.)
-Καρούσος Γεώργιος (19ος αι.)
-Καρούσος Μαρίνος Γρηγορίου (19ος αι.)
-Διβάρης Γεράσιμος Ευσταθίου (19ος αι.)
-Φερεντίνος Νικόλαος ιερέως Ανδρέου (19ος αι.)
-Ραφτόπουλος Απόστολος Παναγή (19ος αι.)
-Μακρής Πνευματικάτος Παναγής Ευσταθίου (19ος αι.)
-Κουρβισιάνος Γρηγόριος Βασιλείου (19ος αι.)
-Αντύπας Βασίλειος Ιωάννου (19ος αι.)
-Διβάρης Ανδρέας Γ. (19ος αι. & 20ός αι.)