Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Κραναίας >> Ομαλά

-Περδίκης Σπύρος (16ος αι.)
-Αμπατιέλος Βασιλάκης (16ος αι.)
-Βάλσαμος ιερομόναχος (16ος αι.)
-Βάλσαμος Κων/νος (17ος αι.)
-Βάλσαμος Οκτάβιος (17ος αι.)
-Βάλσαμος Πέτρος (17ος αι.)
-Στεφανίτζης ιερέας Μακάριος (17ος αι.)
-Φράγκος Γεώργιος (17ος αι.)
-Βάλσαμος ιερομόναχος (17ος αι.)
-Βάλσαμος Θεράπιος (17ος αι.)
-Στεφανίτζης Θεόδωρος (18ος αι.)
-Τσακαρισιάνος Παναγής (18ος αι.)
-Βάλσαμος Θεοτόκης (18ος αι.)
-Φραγκάτος ιερέας Παναγής (18ος αι.)
-Βάλσαμος Παγουλάτος Ιωάννης (18ος αι.)
-Φράγκος Αυγουστίνος (18ος αι.)
-Γουλιμής Ευάγγελος (18ος αι.)
-Βάλσαμος Φωτεινάτος Βασίλειος (18ος αι.)
-Βάλσαμος Καλούρης Σπυρίδων (19ος αι.)
-Γαρμπής Ζωσιμάς Δημητρίου (19ος αι.)
-Φωτεινάτος Βασίλειος Κυριάκου (19ος αι.)
-Δημάτος Ευάγγελος Ιακώβου (19ος αι.)