Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Εισαγγελέας

-Αλληλογραφία, 1819-1865
-Μηνυτήριες αναφορές, 183-1845
-Κατηγορητήρια ποινικών αδικημάτων, 1824-1840
-Βουλεύματα, 1843-1864
-Εισαγγελικές Προτάσεις, 1827, 1841-1842
-Προσφυγές-εφέσεις, 1831-854
-Πολιτικές υποθέσεις, 1821-1849
-Δικογραφίες, 1824, 1828, 1838, 1851-1852
-Οικονομικά (προόψεις, χρεώστες δημοσίου, πιστώματα), 1836-1863
-Κοινοποιήσεις-κλήσεις, 1836-1846