Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 20ού αι.

Αργοστόλι
-Αγγελάτος Γεράσιμος Π. (20ός αι.)
-Καππάτος Γεράσιμος Η. (20ός αι.)
-Πολλάτος Σπυρίδων Φιλ. (20ός αι.)
-Τραυλός Χαράλαμπος Δ. (20ός αι.)
-Τραυλός Διονύσιος Π. (20ός αι.)

Σάμη
-Κόγκας Θεμιστοκλής (20ός αι.)
-Μακρής Παναγής (20ός αι.)