Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Κραναίας >> Εικοσιμία

-Βλάχος Γρηγόριος (17ος αι.)
-Μουσής Γεώργιος (17ος αι.)
-Λουρδάς Λιμπέριος (17ος αι.)
-Λουρδάς Καλόγερος (17ος αι.)
-Λουρδάς Ιωάννης (17ος αι.)
-Λουρδάς Ευστάθιος (17ος αι.)
-Βλάχος Γεώργιος (17ος αι.)
-Λουρδάς Ιωάννης (18ος αι.)
-Βλάχος Μαρκαντώνιος (18ος αι.)
-Πόριαρης Νικόλαος (18ος αι.)
-Γεωργόπουλος Ευαγγελινός (18ος αι.)
-Γεωργόπουλος Ευαγγελινός (18ος αι.)
-Βλάχος Αναστάσιος (18ος αι.)
-Αρδαβάνης Γεράσιμος (18ος αι.)
-Βλάχος Παναγής (18ος αι.)
-Βλάχος Αργυράτος Σπυρίδων (18ος αι.)
-Κούμουδος Σταμάτης (18ος αι.)
-Βλάχος Τζανέτος (18ος αι.)
-Λουρδάς Γαλιατσάτος Σπυρίδων Ιω. (19ος αι.)
-Βλάχος Αργυράτος Γεράσιμος Σπυρ. (19ος αι.)
-Γεωργόπουλος Γεράσιμος Κοσμά (19ος αι.)