Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Πάλης >> Κατωή

-Μαντζαβίνος Ιωάννης (16ος αι.)
-Δρακονταειδής ιερέας Ανδρέας (17ος αι.)
-Μαντζαβίνος ιερέας Αντώνιος (17ος αι.)
-Βελαΐτης Πέτρος (17ος αι.)
-Βελαΐτης Ιωάννης (17ος αι.)
-Δρακονταειδής Αντώνιος (17ος αι.)
-Δεμπονέρας Τζανέτος (17ος αι.)
-Βρυώνης Γιάκουμος (17ος αι.)
-Αμάραντος Ιωάννης (17ος αι.)
-Γαλάτης Αναστάσιος (17ος αι.)
-Γλυτζέρης Γεώργιος (17ος αι.)
-Μοσχόπουλος Ζήσιμος (17ος αι.)
-Μιχαλίτζης Ζήσιμος (17ος αι.)
-Κομιτόπουλος Λάσκαρης (17ος αι.)
-Αρδαβάνης Βικέντιος (17ος αι.)
-Πυλαρινός Νικόλαος (17ος αι.)
-Κομιτόπουλος Νικόλαος (17ος αι.)
-Γαλάτης Ζήσιμος (18ος αι.)
-Γαλάτης Ευστάθιος (18ος αι.)
-Αμάραντος ιερέας Ιωάννης (18ος αι.)
-Καταρέλος Μαρίνος (18ος αι.)
-Κομιτόπουλος Ιωάννης (18ος αι.)
-Δρακονταειδής Έκτωρ (18ος αι.)
-Καταρέλος Σπυρίδων (18ος αι.)
-Μαντζαβίνος ιερέας Μάρκος (18ος αι.)
-Κομιτόπουλος Ιωάννης (18ος αι.)
-Γαλάτης Ιωάννης (18ος αι.)
-Γαλάτης Λάσκαρης (18ος αι.)
-Καταρέλος Ευάγγελος (18ος αι.)
-Κουρούκλης Νικολής (18ος αι.)
-Μαντζαβίνος Σπύρος (18ος αι.)
-Γκιόλμας Αναστάσιος (18ος αι.)
-Γαλάτης Ιωάννης Ανδρέου (18ος αι.)
-Μαντζαβίνος Ιωάννης (18ος αι.)
-Γαλάτης Γεώργιος (18ος αι.)
-Γαλάτης Σπυρίδων (18ος αι.)
-Δρακονταειδής Νικόλαος Ιωάννου (19ος αι.)