Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Κραναίας >> Σκάλα

-Ζερβός Αποστόλης (17ος αι.)
-Γεωργάνος Ιωάννης (17ος αι.)
-Μαυροϊωάννης Κων/νος (17ος αι.)
-Ζαπάντης Φραγκίσκος (17ος αι.)
-Γεωργάνος Ιωάννης (17ος αι.)
-Ζαπάντης Λορέντζος (17ος αι.)
-Ζερβός Φραγκίσκος (17ος αι.)
-Μαυροϊωάννης Αναστάσιος -και Ελιός- (18ος αι.)
-Σπαθής Ανδρέας (18ος αι.)
-Ζαπάντης διάκονος Δημήτριος (18ος αι.)
-Ζαπάντης Γαβριήλ (18ος αι.)
-Ζαπάντης Ιωάννης (18ος αι.)
-Πετούσης Ιωάννης (18ος αι.)
-Σπαθής Ιωάννης (18ος αι.)
-Σπαθής Παναγής ιερ, Ηλιού (18ος αι.)
-Μηλιαρέσης Αργύριος (18ος αι.)
-Σπαθής Ευάγγελος Ιωάννου (19ος αι.)