Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Κραναίας >> Λιβαθώς

-Ρωμανός ιερέας Νικόλαος (16ος αι.)
-Μαυροϊωάννης ιερέας Ανδρέας (16ος αι.)
-Ριτσαρδόπουλος ιερέας Ευστάθιος (16ος αι.)
-Σάρλος ιερέας Αντώνιος (16ος αι.)
-Καραντινός ιερέας Γεώργιος (16ος αι.)
-Μαρκόπουλος Ματθαίος (16ος αι.)
-Ζημόνος Αλέξιος (17ος αι.)
-Σάρλος ιερέας Κων/νος (17ος αι.)
-Πανάς Πιέρος (17ος αι.)
-Περάτης ιερέας Κων/νος (17ος αι.)
-Μεταξάς Σίμων (17ος αι.)
-Μουσουλής ιερέας Παναγής (17ος αι.)
-Δρακονταειδής ιερέας Θωμάς (17ος αι.)
-Δακορός Γερόλυμος (17ος αι.)
-Σάρλος ιερέας Ιωάννης (17ος αι.)
-Κομποθέκρας ιερέας Κοσμάς (17ος αι.)
-Γελάρδος Νεόφυτος (17ος αι.)
-Μεταξάς Μεταξάς (17ος αι.)
-Αρσένης Αντωνέλλος (17ος αι.)
-Μπαρμπάτης Αντώνιος (17ος αι.)
-Αρσένης Δημήτριος (17ος αι.)
-Ριτζαρδόπουλος Τζανέτος (17ος αι.)
-Μουσουλής Αναστάσιος (17ος αι.)
-Λευκόκιλος Κονταρής (17ος αι.)
-Μεταξάς Γεώργιος (17ος αι.)
-Βαλσαμάκης Παναγής (17ος αι.)
-Δρακονταειδής Ματθαίος (17ος αι.)
-Βυζάντης Μαρίνος (17ος αι.)
-Πανάς Μάρκος (17ος αι.)
-Μαντζαβίνος Αντώνιος (17ος αι.)
-Αλιμπράντης Τζανέτος (17ος αι.)
-Κορνέλος Δημήτριος (17ος αι.)
-Πανάς Αντώνιος (17ος αι.)
-Διακρούσης Κων/νος (17ος αι.)
-Αλιμπράντης Στάθης (17ος αι.)
-Βαλλιάνος Αναστάσιος (17ος αι.)
-Σκλάβος Πολύμερος (17ος αι.)
-Διακρούσης Αναστάσιος (17ος αι.)
-Κορνέλος Στεφανής (17ος αι.)
-Σκλάβος ιερέας Παναγής (17ος αι.)
-Χιλάς Σταματέλλος (17ος αι.)
-Μαγουλάς ιερέας …(17ος αι.)
-Βυζάντης Ανδρέας (17ος αι.)
-Μεταξάς Αναστάσιος (17ος αι.)
-Καραντινός Γερόλυμος (17ος αι.)
-Λευκόκιλος Γεώργιος (17ος αι.)
-Μεταξάς Βασίλειος (17ος αι.)
-Αλιμπράντης Κων/νος (18ος αι.)
-Μπεκατόρος Δομένικος (18ος αι.)
-Καλογεράτος Ιωάννης (18ος αι.)
-Γελάρδος Δημήτριος (18ος αι.)
-Πεταλούδης Κων/νος (18ος αι.)
-Ριτζαρδόπουλος Αναγνώστης (18ος αι.)
-Γοζαδίνος Παύλος (18ος αι.)
-Μαγουλάς Ευάγγελος (18ος αι.)
-Μουσούρης ιερέας Παναγής (18ος αι.)
-Κουρκουμέλης Κων/νος (18ος αι.)
-Αλιμπράντης Λουκάς (18ος αι.)
-Πανάς Νικολέττος (18ος αι.)
-Πεταλούδης διάκονος Ευστάθιος (18ος αι.)
-Πανάς Ιωάννης (18ος αι.)
-Λευκόκιλος Σπυρίδων (18ος αι.)
-Δόριζας Δημήτριος (18ος αι.)
-Μουσουλής Ευστάθιος (18ος αι.)
-Κυπριώτης Αντώνιος (18ος αι.)
-Κυπριώτης Σπυρίδων (18ος αι.)
-Περιστιάνος Γεράσιμος (18ος αι.)
-Σφαέλος Δημήτριος (18ος αι.)
-Βαλλιάνος Δημήτριος (18ος αι.)
-Κορνέλος Κων/νος (18ος αι.)
-Μπαλτόβης Παναγής (18ος αι.)
-Βαλιέρης Γερόλυμος (18ος αι.)
-Πανάς διάκος Παναγής (18ος αι.)
-Ζημόνος Σίμος (18ος αι.)
-Σάρλος Σπυρίδων (18ος αι.)
-Σβορώνος Λαγός Αναστάσιος (18ος αι.)
-Μουσουλής Σπυρίδων (18ος αι.)
-Σβορώνος Κοκολιός Γεώργιος (18ος αι.)
-Γελάρδος Σπυρίδων (18ος αι.)
-Μεταξάς Δακορός Νικόλαος (18ος αι.)
-Σβορώνος Μουσουλής Γεώργιος (18ος αι.)
-Ιγγλέσσης Ιωάννης (18ος αι.)
-Καραντινός Σπυρίδων (18ος αι.)
-Σάρλος ιερέας Ζανής (18ος αι.)
-Μαγουλάς Αθανάσιος (18ος αι.)
-Κυπριώτης Δημήτριος (18ος αι.)
-Καλλιγάς Στέλιος (18ος αι.)
-Πανάς Ιωάννης (18ος αι.)
-Βοθρωντός Θεόδωρος (18ος αι.)
-Μποκοβίκης Αλέξανδρος (18ος αι.)
-Μεταξάς Τρίκαρδος Παναγής (18ος αι.)
-Πεταλούδης Γεράσιμος (18ος αι.)
-Μαγουλάς Χριστόδουλος (19ος αι.)
-Μπεκατόρος Χαράλαμπος (19ος αι.)
-Βυζάντης Ιωάννης ιερέως Σπύρου (19ος αι.)
-Ιγγλέσης Σπυρίδων (19ος αι.)
-Καλλιγάς Ιωάννης (19ος αι.)
-Λευκόκιλος Απόστολος Σπυρίδωνος (19ος αι.)
-Βαλσαμάκης Νικολής (19ος αι.)
-Κουντούρης Αγγιολής Στεφάνου (19ος αι.)
-Μαγουλάς Αντώνιος Χριστοδούλου (19ος αι.)
-Ροσόλυμος Μάρκος Γαβριήλ (19ος αι.)
-Σβορώνος Λαγός Νικόλαος (19ος αι.)
-Μεταξάς Καμηλάτος Μαρίνος Σταμ.-και Αργοστόλι- (19ος αι.)
-Καλλιγάς ¶ννινος Νικόλαος Αννίνου (19ος αι.)
-Αμπατιέλος Βασίλειος Νικολάου (19ος αι.)
-Τραυλός Τζανετάτος Γεράσιμος (19ος αι.)
-Κυπριώτης Χαράλαμπος Μαρίνου (19ος αι.)
-Μεταξάς Στραβόλεμος Στυλιανός Νικολάου (19ος αι.)
-Ιγγλέσης Γεράσιμος Χριστοδούλου (19ος αι.)
-Σβορώνος Γεώργιος ιερέως Ματθαίου (19ος αι.)
-Μαγουλάς Ιωάννης Παύλου (19ος αι.)
-Μεταξάς Μαντζουράτος Νικόλαος (19ος αι.)
-Ροσόλυμος Παναγής Μ. (19ος αι.)
-Μεταξάς Καμηλάτος Ιωάννης (19ος αι.)