Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Υπηρεσίες Εγχωρίου Συμβουλίου

Αρχείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
-Αλληλογραφία, 1845-1857
-Κλήσεις-Ειδοποιήσεις, 1854-1857
-Γενικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Ληξουρίου, 1828-1841
-Εκπαιδευτικά Έγγραφα, 1835-1865

Αρχείο Αγορανομίας
(αταξινόμητο)

Αρχείο Γεωργίας
(αταξινόμητο)

Αρχείο Πολιτικής Αστυνομίας
-Αλληλογραφία, 1830-1865
-Αναφορές (αξιωματούχοι, τεχνίτες, εργάτες, οδοποιΐα, οικοδομές), 1818-1865
-Οικονομικά, 1818-1865

Αρχείο Θρησκείας
-Αλληλογραφία ΑΘ με Έπαρχο και άλλες αρχές, 1846-1867
-Αλληλογραφία με Επιτρόπους Μονών, 1820-1865
-Πρακτικά διάφορα, 1821-1861
-Πρακτικά ψηφοφοριών, 1833-1852
-Γενικά Ευρετήρια, 1852-1854
-Αναφορές-Έγγραφα Εκκλησιών, 1816-1866
-Κλήσεις-ειδοποιήσεις, 1818-1860
-Οικονομικά μονών και ναών (αφιερώσεις, προσηλώσεις, κτηματολόγια, διαχειριστικά, εκτιμήσεις, εκμισθώσεις), 1684-1860
-Πιστοποιητικά Βαπτίσεων, 1821-1846
-Ιερογραμματεία (αλληλογραφία, κλήσεις, διαζύγια, άδειες γάμων), 1835-1838