Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Πάλης >> Μεσοχώρια, Παλική, Σκινιάς, Χαβριάτα

Μεσοχώρια
-Δρακονταειδής ιερέας (;) Μάρκος (16ος αι.)
-Βρυώνης Αντώνιος (17ος αι.)
-Μισίνης Αντώνιος (18ος αι.)
-Λαγκούσης Δημήτριος (18ος αι.)
-Μισίνης Σπυρίδων (18ος αι.)
-Μονόπολης Ευστάθιος (18ος αι.)
-Μαρκόπουλος Νικόλαος (19ος αι.)

Παλική
-Λευκόκιλος ιερέας Μάρκος (16ος αι.)
-Λευκόκιλος Αθανάσιος (16ος αι.)
-Αρδαβάνης Δήμος (17ος αι.)
-Δρακοντειδής Αλέξανδρος (17ος αι.)

Σκινιάς
-Βουτζινάς Ηλίας (17ος αι.)

Χαβριάτα
-Γαλάτης Ζήσιμος (18ος αι.)