Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Σάμης >> Σάμη

-Μοραΐτης ιερέας Ανδρέας (16ος αι.)
-Άννινος Μάρκος (17ος αι.)
-Θεριάνος Βεντούρας (17ος αι.)
-Χαλιώτης Ροδόθεος (17ος αι.)
-Καταπόδης Ζαχαρίας (18ος αι.)
-Ζερβός ιερέας Παναγής (18ος αι.)
-Μεταξάς ιερέας Λεονάρδος (18ος αι.)
-Σαούλης Παναγής (18ος αι.)
-Σιμωτάς Αυγουστίνος (18ος αι.)
-Ρασιάς Αναστάσιος (18ος αι.)
-Σαούλης Θεόδωρος (18ος αι.)
-Καβαλιεράτος Παναγής (18ος αι.)
-Λιβαθινόπουλος Γεράσιμος Νικολάου (19ος αι.)
-Παντελάτος Κοσμάς Ιωάννου (19ος αι.)
-Ζερβός Περάτος Νικόλαος (19ος αι.)
-Φλαμιάτος Κοσμάς ιερέως Ανδρέου (19ος αι.)
-Καβαλιεράτος Καρβούνης Γεράσιμος Παναγή (19ος αι.)
-Ζερβός Κοσμάς (19ος αι.)
-Χαλιώτης Βελισσάριος Σταματέλλου (19ος αι.)
-Καβαλιεράτος Χαράλαμπος Νικολάου (19ος αι.)
-Κοσμάτος Παναγής Χαρ. (19ος αι.)
-Παντελάτος Γεώργιος Ανδρέου (19ος αι.)
-Σπαθής Μαρίνος Μιχαήλ (19ος αι.)
-Ζερβός Μαρκουλάτος Νικόλαος (19ος αι.)
-Βαλλάτος Γεράσιμος (19ος αι.)
-Αυγουστάτος Γεράσιμος (19ος αι. & 20ός αι.)
-Ζερβός Μαρκουλάτος Άγγελος (19ος αι. & 20ός αι.)
-Φωκάς Ιωάννης (19ος αι. & 20ός αι.)
-Καβαλιεράτος Σπυρίδων (19ος αι. & 20ός αι.)