Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Ιόνιο Κράτος >> Εκτελεστική Αστυνομία

-Αλληλογραφία, Εξερχόμενα 1824-1864
-Αλληλογραφία, Εισερχόμενα, 1818-1866
-Αναφορές, 1818-1866
-Πρακτικά αποφάσεων του Τοπικού Διεθυντή, 1830-1866
-Εγγυήσεις, 1837-1859
-Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις-Δηλοποιήσεις, 1818-1866
-Ημεροτροφία, 1838-1859
-Εντολές, 1833-1865
-Κλήσεις, 1837-1865
-Υλικό δικαστικού περιεχομένου, 1819-1866
-Έλεγχος αναχωρήσεων-αφίξεων, 1827-1864
-Άδειες, 1842-1866
-Πιστοποιητικά, 1824-1865
-Έσοδα-Έξοδα, 1819-1866
-Διαβιβάσεις χρημάτων, 1845-1866
-Διάφορα, 1822-1866

Περιοχή Ληξουρίου
-Αλληλογραφία, Εξερχόμενα, 1826-1866
-Αλληλογραφία, Εισερχόμενα, 1833-1866
-Ρύθμιση υπηρεσίας, 1834-1866
-Εντολές, 1835-1840
-Κλήσεις, 1864-1865
-Υλικό δικαστικού περιεχομένου, 1830-1866
-Έσοδα-Έξοδα, 1820-1864
-Γενικά Πρωτόκολλα, 1826-1866