Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Νοταριακά >> Συμβολαιογράφοι 16ου-19ου αι. >> Επαρχία Κραναίας >> Θαλαμιές (Ταλαμιές)

-Τρωιάνος Σταμάτιος (17ος αι.)
-Τρωιάνος Ιωάννης (17ος αι.)
-Τρωιάνος ιερέας Γεράσιμος (17ος αι.)
-Τρωιάνος Γερόλυμος (17ος αι.)
-Τρωιάνος ιερέας Τζανέτος (17ος αι.)
-Μοντεσάντος Νικόλαος (17ος αι.)
-Τρωιάνος Βιτσέντζος (17ος αι.)
-Τρωιάνος Νικόλαος (18ος αι.)
-Μοντεσάντος Λεονάρδος (18ος αι.)
-Μιτάκης Σπυρίδων (18ος αι.)
-Τρωιάνος ιερέας Γερόλυμος (18ος αι.)
-Τρωιάνος Ιωάννης (18ος αι.)
-Τρωιάνος Αναστάσιος (18ος αι.)
-Τρωιάνος Θεοδωρακάτος Στέφανος (18ος αι.)
-Τρωιάνος Βεντουράτος Γεράσιμος (19ος αι.)
-Τρωιάνος Ζαφειράτος Στέλιος (19ος αι.)
-Τρωιάνος Χαράλαμπος Διαμαντή (19ος αι.)