Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Ληξιαρχικά

Μονών και ναών (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι)

Αγία Θέκλη - Αφραγιάς Αρακλιού

Βαλεριάνο - Θηράμονας

Κάλαμος Δολιχίου - Κουρουκλάτα

Λακήθρα - Μπρανδιά Ερίσου

Νιοχώρι Ερίσου - Ρίζα

Σαρλάτα - Ψιλιθριά