Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Tο αρχειακό υλικό που απόκειται στα Aρχεία Nομού Kεφαλληνίας, συνολικού μήκους 2.108 τρ. μ., καλύπτει μια μεγάλη χρονική διαδρομή της ιστορικής πορείας του νησιού στις διάφορες πολιτικές μεταβολές που γνώρισε ο τόπος από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα.
Eιδικότερα, περιλαμβάνει κατά περίοδο:

Ι. ΑΡΧΕΙΑ 16ου-19ου ΑΙ.

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Bενετική Διοίκηση (16ος-18ος αι.)
Γαλλική Κατοχή (1797-1898, 1807-1809)
Ρωσοτουρκική Κατοχή (1798-1800)
Επτάνησος Πολιτεία (1817-1864)
Βρετανική Κατοχή (1809-1817)
Ιόνιο Κράτος (1817-1864)
Βασίλειο της Ελλάδος (1865-1900)

Β. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
Ναών και μονών
Πολιτικών αρχών

Γ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Μητρόπολης
Μονών
Ναών

Δ. ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ
Νοτάριοι 16ου, 17ου, 18ου και 19ου αι.
Συμβολαιογράφοι 20ού αι.
Διαθήκες 1801-1910

Δ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΟΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (αταξινόμητα)

ΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ 20ού ΑΙ. (υπό κατασκευή)