Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Εκκλησιαστικά >> Μονών

-Αγία Παρασκευή Λεπέδων (κώδικας), 1688-1800
-Αγία Παρασκευή Ταφιού (κώδικες, κτηματολόγια, κατάστιχα, λυτά), 1625-1856
-¶γιοι Φανέντες (κατάστιχα, λυτά), 1602-1823
-¶γιος Ανδρέας Δρυμού (λυτά), 1805-1858
-¶γιος Ανδρέας Μηλαπιδιάς (κώδικες, διαχειριστικά βιβλία, κατάστιχα, λυτά), 1576-1887
-¶γιος Γεράσιμος Ομαλών ή Νέα Ιερουσαλήμ (κώδικες, κατάστιχα, λυτά), 1581-1856
-¶γιος Ηλίας στο Λιβάδι (κτηματολόγιο), 1805
-¶γιος Νικόλαος Λατίνων, (λυτά) 1854
-¶γιος Νικόλαος Γρούσπας (κώδικες, κτηματολόγια, κατάστιχα, λυτά), 1614-1824
-¶γιος Σπυρίδων στον Πλατύ Γιαλό Ληξουρίου (κώδικας), 1776-1812
-¶γιος Στράτης Ληξουρίου, μετόχι Παναγίου Τάφου, (κατάστιχο), 1760-1763
-¶γιος Φραγκίσκος Κάστρου Αγίου Γεωργίου (κώδικες, κτηματολόγια), 1656-1805
-Εσταυρωμένος Πεσάδας (κτηματολόγια, κατάστιχα, λυτά), 1797-1882
-Ταξιάρχες Μηλαπιδιάς (κατάστιχα, λυτά), 1767-1814
-Υ. Θεοτόκος ή Κυρία των Αγγέλων στο χωριό ¶γιος Δημήτριος Ληξουρίου (κώδικες, κτηματολόγια), 1743-1856
-Υ. Θεοτόκος Αγριλίων (κατάστιχα, λυτά), 1759-1854
-Υ. Θεοτόκος Ανατολικού Πυλάρου (κατάστιχα), 1755-1808
-Υ. Θεοτόκος Αρακλιού, μετόχι Σισίων (κατάστιχα, λυτά), 1761-1838
-Υ. Θεοτόκος της Νίκης (Santa Maria della Vittoria), Αργοστολίου (λυτά), 1805
-Υ. Θεοτόκος των Χαιρετισμών (Madona della Salute Padri Dominicani),, Πλάκα Αργοστολίου (κώδικας), 1631-1752
-Υ. Θεοτόκος ¶τρου (κώδικες, κατάστιχα, λυτά), 1757-1852
-Υ. Θεοτόκος Ευαγγελίστρια Βαρδιάνων (κώδικες, ευρετήρια, κατάστιχα, λυτά), 1621-1865
-Υ. Θεοτόκος Γεριών (προσηλώσεις, δωρεές, κτηματολόγια, κατάστιχα, λυτά), 16571847
-Υ. Θεοτόκος στο Δία (κατάστιχα, λυτά), 1856-1859
-Υ. Θεοτόκος Ζωοδόχου Πηγής Ελιού (κτηματολόγια, διαχειριστικά βιβλία, κατάστιχα, λυτά), 1757-1882
-Υ. Θεοτόκος Θεμάτων (κώδικες, κατάστιχα, λυτά), 1617-1868
-Υ. Θεοτόκος Φανερωμένη Καρυάς (κώδικες, κτηματολόγια, κατάστιχα, λυτά), 1640-1820
-Υ. Θεοτόκος Ευαγγελισμού Κηπουρίων (λυτά), 1821-1830
-Υ. Θεοτόκος Κοκκιλίων Μηλαπιδιάς, Γιανολάδο, μετόχι Αγίου Ανδρέα (κώδικες), 1622-1798
-Υ. Θεοτόκος στο Κοκκινοπήλι, μετόχι Υ. Θεοτόκου Γεριών (κατάστιχα), 1833-1842
-Υ. Θεοτόκος Λάμια (κατάστιχα), 1758-1828
-Υ. Θεοτόκος στον Κάμπο Λιβαθούς (κτηματολόγια), 1758
-Υ. Θεοτόκος Μηνιατάτων στα Σπήλια (λυτά), 1813-1814
-Υ. Θεοτόκος Παλιοχέρσου (κώδικες, κατάστιχα, λυτά), 1650-1858
-Υ. Θεοτόκος Υπαπαντή Πυλάρου (κατάστιχα, λυτά), 1755-1833
-Υ. Θεοτόκος Σισίων (κώδικες, διαχειριστικά βιβλία, κατάστιχα, λυτά), 1605-1858
-Υ. Θεοτόκος Τραχονίων, μετόχι ¶τρου (κώδικας) 1610-1819
-Υ.Θεοτόκος Φισκάρδου (κατάστιχα, λυτά), 1758-1865