Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Διοικητικά >> Βενετική Διοίκηση

Περιγραφή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής
Αναλυτική περιγραφή περιεχομένου

Αρχείο Βενετικής Διοίκησης (1500-1797): Φ58, Sentenze Presenti, Libro 2o, φ47, έγγρ. 11-8-1690Regimeto di Cefalonia (Διοίκηση Κεφαλονιάς), 1593-1799
Διοικητικά - Δικαστικά
Οικονομικά
Υγειονομείο (Sanita)
Corte Minore
Περισσότερα...

Fortezza di Asso (Διοίκηση Φρουρίου ¶σου), 1596-1797
Διοικητικά - Δικαστικά
Υγειονομείο ¶σου Περισσότερα...

Regimento in visita a Lixuri, 1757-1791
Sentenze assenti, Libro 1757 - presenti, Libro, 1791
Scritture, Filze ετών 1762-1774