Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Αρχεία 16ου - 19ου αι.

Διοικητικά >> Γαλλική Κατοχή
επιστροφή

Δημοκρατικοί Γάλλοι, 1797-1798
Comitato Civile di Fortezza 1797-1798
Comitato Civile di Livato 1797-1798
Comitato Civile di Asso 1797-1798
Comitato Civile di Lixuri 1797-1798 (αταξινόμητο)

Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, 1807-1809
Governo Francese, 1808-1809 (αταξινόμητο)