Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Αρχεία 16ου - 19ου αι. επιστροφή

Ληξιαρχικά

Πολιτικών Αρχών

Ληξιαρχείο Κραναίας-Σάμης
-Γεννήσεις-Βαπτίσεις, 1841-1866, 1884-1932
-Γάμοι, 1841-1866, 1884-1932
-Θάνατοι, 1841-1866, 1884-1932

Ληξιαρχείο Πάλης
-Γεννήσεις-Βαπτίσεις, 1841-1932
-Γάμοι, 1841-1932
-Θάνατοι, 1841-1932