ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Tο τος 1966 συστθηκε Tοπικν Iστορικν Aρχεον Kεφαλληνας με δρα το Aργοστλι (πρωτεουσα του νησιο) "υπαγμενον εις την δικαιοδοσαν των Γενικν Aρχεων του Kρτους" (ΦEK 91/26-4-1966, B.Δ. 337/1-4-1966). H συντρησ του βρυνε την Kοργιαλνειο Bιβλιοθκη Aργοστολου, που και ο χρος στγασς του (ρθ. 26 του A.N. 2027/1939), εν τη διοκησ του ασκοσε Eποπτικ Eπιτροπ απ μλη του Kοργιαλενεου Διοικητικο Συμβουλου.
Σμφωνα με το ρθρο 2 του ιδρυτικο νμου, στο Tοπικ Iστορικ Aρχεο Kεφαλληνας (T.I.A.K.) μεταβιβστηκαν "πντα τ εν τη Kοργιαλενεω Bιβλιοθκη φυλασσμενα γγραφα ως και τα εν τω Aρχειοφυλακεω Kεφαλληνας αποκεμενα γγραφα τα χαρακτηριζμενα ως δημσια αρχεα" (B.Δ. 337/1-4-1966).

Tο Aρχειοφυλακεον Kεφαλληνας με τη νομικ μορφ, που του εχε προσδσει ο A.N. 2027/1939, αποτελοσε τη συνχεια του μοιου κατ' νομα οργανισμο που εχε συγκροτηθε στο νησ απ τα χρνια της Bενετοκρατας (16ος-18ος αι.) και συνχιζε να υφσταται και κατ την περοδο της Aγγλοκρατας (19ος αι.). Ως Δημσια Yπηρεσα στη συνχεια με Διευθυντ και Bοηθ στεγαζταν μχρι τους σεισμος του 1953 στους υπγειους χρους του Mεγρου που στγαζε το Δημαρχεο και διφορες δημσιες υπηρεσες.

Aπ τα ερεπια αυτο του Mεγρου ανασρθηκαν τα φυλασσμενα δημσια γγραφα (κατστιχα και λυτ) του 16ου -19ου αι. που κατληξαν στην Kοργιαλνειο Bιβλιοθκη μετ την προσωριν στγασ τους σε σκηνς και λυμενα οικματα. Aυτ το αρχειακ υλικ μεταβιβστηκε στο T.I.A.K. εκτς απ τα Ληξιαρχικ Bιβλα (Γεννσεων, Γμων, Θαντων) του 19ου -20ο αι., τα οποα διακρατθηκαν -μνα αυτ- στο Aρχειοφυλακεον Aργοστολου με υπεθυνο υπλληλο μχρι την κατργησ του και την υπαγωγ του στα ΓAK-Aρχεα Nομο Kεφαλληνας σμφωνα με το Nμο 1946/91.

Tο τος 1975 ταν σταθμς για το T.I.A.K. αφο απκτ το δικ του χρο στγασης και Διευθυντ. Mε δαπνη του ευεργτη του νησιο Eυαγγλου Tυπλδου Mπασι κατασκευστηκε υπγειος χρος (220 τ.μ.) στην Kοργιαλνειο Bιβλιοθκη Aργοστολου που μεταφρθηκε το αρχειακ υλικ, εν Διευθυντς του ορστηκε με υπουργικ απφαση ο καθηγητς κ. Γ. N. Mοσχπουλος. Στον κατλληλα διαμορφωμνο πλον αυτ χρο με επαναλαμβανμενες αποστολς ερευνητν απ το Eθνικ δρυμα Eρευνν με επικεφαλς τον κ. N. Γ. Mοσχον τακτοποιθηκε και ταξινομθηκε καταρχν η μορφη μζα του αρχειακο υλικο, που πολλς απλειες και φθορς εχε υποστε απ τους καταστρεπτικος σεισμος του 1953 κατ την ανσυρσ του απ τα ερεπια, τη μεταφορ και στγασ του σε σκηνς, σε λυμενα οικματα και τλος στην Kοργιαλνειο Bιβλιοθκη.

Σμερα τα Aρχεα N. Kεφαλληνας, πως μετονομστηκε το T.I.A.K. (N. 1946/91), στεγζονται στον προαναφερθντα υπγειο χρο της Kοργιαλενεου Bιβλιοθκης Aργοστολου και σε παρακεμενο ενοικιασμνο οκημα (που τα Γραφεα, το Aναγνωστριο, το Ληξιαρχικ Tμμα και τα Σγχρονα Aρχεα) με προσωπικ 4 μονμους υπαλλλους (1 αρχειονμο και 3 ταξινμους).

 

 

 

 

-
  
To
μμ

ô (80% - 20% )